První vzdělávací setkání vyššího managementu pečovatelských služeb oblast JIH Ústeckého
kraje (vedoucí PS, manager kvality, vedoucí PSS apod.) proběhne 5. 3. 2024 od 9. 00 hodin v DpS v Žatci na adrese: Šafaříkova 852. Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci (dpszatec.cz)

Téma jednání: Možnosti vzdělávací platformy, vzájemná podpora mezi managementem, projekt a jeho smysl, změna a její vliv na organizaci, práce se změnou.