Kontakty

Ing. Petra Lafková, MPA

Vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje

Ing. Pavel Hajšman

Vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje

Bc. Jan Jelínek

Vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje

Ladislav Marek

Hlavní projektový manažer

Ing. Tomáš Kejzlar

Ředitel Datového centra Ústeckého kraje

Mgr. Karolína Wankovská, DiS.

Ředitelka Charity Litoměřice