Cíle projektu

Projekt si dává za cíl zlepšit kvalitu a dostupnost péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Ústeckém kraji. Pro tento účel bude vytvořen nový software pro pečovatelské služby, který usnadní práci pečovatelek přímo v terénu. Díky mobilní aplikaci budou moci zaznamenávat provedené úkony přímo v domácnostech klientů. To ušetří čas a zvýší efektivitu služeb.

Nově vyvinutý software také zajistí lepší komunikaci s rodinnými příslušníky klientů. Ti budou mít přehled o poskytnuté péči a pomoci. Spolupráce pečovatelských služeb a neformálních pečujících tak bude mnohem snazší a povede k zlepšení sdílené péče.

Kromě softwaru budou pořízeny i moderní pomůcky pro domácí péči, jako jsou bezpečnostní a monitorovací systémy. Díky nim budou moci senioři déle zůstat ve svém domácím prostředí. Díky projektu budou také rozšířena centra pro praktický nácvik péče ve všech okresech Ústeckého kraje.

 

Dále je také cílem zavést nové technologie ve všech pečovatelských službách zařazených do krajské sítě. Dané přispěje k dokončení transformace a zvýšení kvality. Dlouhodobě tak bude vyřešen nedostatek kapacit pobytových zařízení. Většina seniorů totiž upřednostňuje setrvání v domácím prostředí, což nové technologie umožní. Projekt tak přispěje k lepšímu životu seniorů v Ústeckém kraji.

Projekt má i významné ekonomické přínosy. Díky digitalizaci a efektivnějšímu plánování péče mohou pečovatelské služby ušetřit až 20 % nákladů, což při ročním rozpočtu 39 zapojených služeb v řádech milionů korun ročně představuje podstatnou úsporu. Tato úspora může být investována do zvýšení kapacit služeb a pomoci více klientům. Digitalizace také výrazně usnadní administrativu a kontrolu kvality péče. Dlouhodobě projekt pomůže omezit růst nákladů na ústavní péči díky podpoře péče v domácnostech klientů.

Ilustrace květina

Nastavené aktivity projektu

Díky nastaveným aktivitám projektu bude zajišteno splnění všech cílů, které jsou v projektu stanoveny. Jedná se o čtyři pilíře aktivit, zabývající se nezbytnými prvky podporujícími projekt.

AKTIVITA 1

Vývoj softwaru a pořízení vybavení

Bude vyvinut zcela nový software pro pečovatelské služby. Díky mobilní aplikaci v něm budou moci pečovatelky snadno zaznamenávat provedenou péči přímo v domácnostech seniorů. Software také propojí pečovatelské služby s rodinami klientů a umožní sdílení informací. Software rovněž umožní efektivní řízení poskytování pečovatelské služby z pohledu jednotlivých poskytovatelů a kraje.
Součástí je i pořízení telefonů, které pečovatelky využijí pro práci s novým softwarem přímo v terénu.

AKTIVITA 2

Vybudování center pro nácvik péče

Bude zřízeno 5 speciálních center určených k nácviku péče o seniory. Budou vybavena polohovacími postelemi, pomůckami do koupelen a dalším vybavením. V těchto centrech se budou moci pečovatelky i rodinní příslušníci seniorů učit novým dovednostem v péči. Pečovatelským službám budou také poskytnuty k zapůjčení moderní pomůcky pro domácnosti seniorů. Jde například o čidla pohybu, lékovky s připomínáním užití léků nebo bezpečnostní prvky propojené s pečovatelkami. Tyto pomůcky umožní bezpečnější setrvání seniorů v jejich domovech.

AKTIVITA 3

Školení pečovatelek

Proběhne rozsáhlé vzdělávání pečovatelek zaměřené na využití nového softwaru i moderních postupů v péči o seniory. Školení se uskuteční jak přímo v nových centrech, tak formou stáží v zařízeních, kde už IT technologie fungují.

AKTIVITA 4

Zavedení chytrých pomůcek

Budou vypracovány odborné analýzy současného stavu pečovatelských služeb a predikce jejich budoucího vývoje. Dále vzniknou strategické dokumenty zaměřené na efektivní implementaci nových technologií do řízení těchto služeb. To pomůže lépe plánovat potřebné kapacity služeb a rozdělovat finanční prostředky. Výstupy poslouží také pro celkové řízení a rozvoj sociálních služeb v kraji.

Realizátor projektu / Příjemce podpory

Ústecký kraj

Partneři

Charita Litoměřice
Datové centrum Ústeckého kraje

Projekt Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji, registrační číslo CZ.10.02.01/00/23_017/0000190, je spolufinancován z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Zapojení poskytovatelé služeb

Název poskytovatele Název zařízení Místo
ADP-Anna s.r.o. ADP-Anna s.r.o. Loubská 69/112, Děčín XIII-Loubí, 405 02 Děčín 2
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. Rakovnická 2502, Louny, 440 01 Louny 1
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace Pečovatelská služba Krásnostudenecká 1362/104a, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 2
Diecézní charita Litoměřice Charitní pečovatelská služba Březenecká 4804, Chomutov, 430 04 Chomutov 4
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov Pečovatelská služba Londýnská 564/2, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace Sládkova 344, 407 21 Česká Kamenice
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci Šafaříkova 852, Žatec, 438 01 Žatec 1
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Pečovatelská služba Sídliště Míru 921, 441 01 Podbořany
Charita Litoměřice Pečovatelská služba Švermova 2099/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1
Charita Most Charita Most Františka Malíka 956/16a, Most, 434 01 Most 1
Charita Roudnice nad Labem Charitní pečovatelská služba Roudnice Riegrova 652, 413 01 Roudnice nad Labem
Krušnohorská poliklinika s.r.o. Pečovatelská služba Krušnohorské polikliniky Žižkova 151, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
Město Bílina Pečovatelská služba Bílina Havířská 582/27, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1
Město Krupka Pečovatelská služba Krupka Dlouhá 636, Bohosudov, 417 42 Krupka 1
Město Meziboří Pečovatelská služba Meziboří Okružní 117, Meziboří, 435 13 Meziboří u Litvínova
Město Štětí Město Štětí Mírové nám. 163, 411 08 Štětí
Město Terezín Pečovatelská služba města Terezín nám. ČSA 179, 411 55 Terezín
Město Úštěk Pečovatelská služba Rybniční 238, Úštěk-Českolipské Předměstí, 411 45 Úštěk
Město Varnsdorf CSS města Varnsdorf - Pečovatelská služba Nemocniční 3321, Varnsdorf, 407 47 Varnsdorf 1
Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny Fűgnerova 1668, Louny, 440 01 Louny 1
Městská správa sociálních služeb Kadaň Pečovatelská služba Tyršova 567, Kadaň, 432 01 Kadaň 1
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace Pečovatelská služba Komořanská 818/9, Most, 434 01 Most 1
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace Mládežnická 1753, Jirkov, 431 11 Jirkov 1
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace Lípová 545, Klášterec nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří 1
Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o. Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín Pečovatelská služba Mírové nám. 234/3, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
OPORA Pečovatelská služba OPORA Jungmannova 1024, 413 01 Roudnice nad Labem
OPORA Pečovatelská služba OPORA Velká Hradební 484/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
Pečovatelská služba PAMPELIŠKA, z.ú. Pečovatelská služba PAMPELIŠKA, z.ú. Ústí nad Labem-Střekov, Církvice 26, 403 02 Sebuzín
Pečovatelská služba PAMPELIŠKA, z.ú. Pečovatelská služba PAMPELIŠKA, z.ú. Ústí nad Labem-Střekov, Církvice 26, 403 02 Sebuzín
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace Hoření 3083/13, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem 11
Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu Fügnerova 355/16, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2
Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu Fügnerova 355/16, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2
Senior Teplice, z.s. Senior Teplice, z.s. Lípová 2881, Teplice, 415 01 Teplice 1
Sestřičky, s.r.o. Sestřičky, s.r.o. Antonína Dvořáka 2430/18, Most, 434 01 Most 1
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace Centrum denních služeb Bezručova Bezručova 4512, Chomutov, 430 03 Chomutov 3
Sociální služby města Lovosice, příspěvková organizace Sociální služby města Lovosice, p.o. - Pečovatelská služba 28. října 474/9, Lovosice, 410 02 Lovosice 2
Společně proti času, o. p. s Společně proti času, o. p. s Kochova 1185, Chomutov, 430 01 Chomutov 1
Šance Lovosice, z.s. Pečovatelská služba Šance Lovosice, z.s. Žižkova 217/9, Lovosice, 410 02 Lovosice 2
Vaše Harmonie, o.p.s. Centrum pečovatelské služby Harmonie Sídliště 1019, 407 77 Šluknov
Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o Kochova 1185, Chomutov, 430 01 Chomutov 1

Předpokládaný harmonogram projektu (klíčové milníky)

1. Nákup, vývoj a vybavení PS digitálními technologiemi
2. Vytvoření a vybavení ICV
3. Vzdělávání a stáže
4. Začlenění inovativních IT technologií do systému řízení PS v ÚK
5. Publicita projektu
6. Řízení a administrace projektu

Zveřejněné dokumenty:

Zadávací dokumentace projektu „Digitalizace pečovatelských služeb na území Ústeckého kraje“

Kapitola 4.2 požadavky ÚK na poskytovatele sociálních služeb v rámci krajské sítě sociálních služeb

Funkční a technické požadavky

Regionální karta služeb