První vzdělávací setkání nižšího managementu pečovatelských služeb oblast JIH
Ústeckého kraje (sociální pracovník, zástupce vedoucího apod.) proběhne 15. 3. 2024 od 9,00 v DpS v Žatci na adrese: Šafaříkova 852. Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci (dpszatec.cz)

Téma jednání: Možnosti vzdělávací platformy, vzájemná podpora mezi pracovníky, projekt a jeho smysl, změna a její vliv na organizaci, práce se změnou – sociální pracovníci, zástupci vedoucí.