Jednou z aktivit projektu je vybudování a provoz integrovaných výcvikových center (IVC). Nová integrovaná výcviková centra vzniknou v Mostě (Městská správa sociálních služeb v Mostě), Chomutově (Diecézní charita Litoměřice), České Kamenici (Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice), Podbořanech (Domov pro seniory Podbořany) a ve Šluknovském výběžku v Jiříkově (Domov ,,Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov).  IVC budou sloužit jednak pro neformální pečující, aby si zde mohli osvojit základní pečovatelské úkony a postupy, ale také jako školící středisko pro pečovatelky z pečovatelských služeb daného okresu.

V současné době probíhá příprava pro nákup vybavení IVC. Centra budou vybavena prakticky vším, co je k péči v domácích podmínkách potřebné a vhodné. Jedná se například polohovací lůžko, zdravotní a antidekubitní matrace, vhodné lůžkoviny, polohovací křeslo, nebo cela řada vhodných manipulačních, kompenzačních nebo inkontinenční pomůcek. K nácviku péče pak bude v každém IVC k dispozici simulátor péče v podobě nácvikové figuríny.