V současné době probíhá zpracování analýzy s názvem „Studie východisek změny pečovatelských služeb“, která popisuje 3 základní oblasti:

  • Analýzu obyvatelstva Ústeckého kraje a popis a očekávaný vývoj potencionálních skupin uživatelů pečovatelských služeb v jednotlivých územích kraje;
  • Analýza regionálních rozdílů a specifik jednotlivých regionů Ústeckého kraje, jejíž součástí i popis dostupnosti a vybavenosti komerčními a veřejnými službami, které by pečovatelské služby neměly v daných územích nahrazovat;
  • Analýza dostupnosti samotných pečovatelských služeb, a to včetně základního srovnání a popisu jejich fungování.

V současné době je zpracována analýza obyvatelstva, na dalších částech studie se pracuje. Studie východisek změny pečovatelských služeb bude základem pro další činnosti a práci v Klíčové aktivitě č. 04 – návrhy dalšího směřování pečovatelských služeb (rozvojové plány jednotlivých služeb) a návrhy pro další řízení krajské sítě pečovatelských služeb (strategii rozvoje pečovatelských služeb na úrovni Ústeckého kraje).