Dne 13. 3. 2024 bylo Ministerstvem životního prostředí ČR vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 23_017/0000190 Žádosti o podporu z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 na realizaci projektu Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji, registrační číslo CZ.10.02.01/00/23_017/0000190 v rámci výzvy č. 17/2023 Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji. Ministerstvo životního prostředí jako poskytovatel dotace vyhovuje a dotaci zcela poskytuje za podmínek stanovených v samotném rozhodnutí.