Vybudování a provoz integrovaných výcvikových center (IVC).

Jednou z aktivit projektu je vybudování a provoz integrovaných výcvikových center (IVC). Nová integrovaná výcviková centra vzniknou v Mostě (Městská správa sociálních služeb v Mostě), Chomutově (Diecézní charita Litoměřice), České Kamenici (Domov pro seniory...

Dopis poskytovatelům pečovatelských služeb

Vážení kolegové, v souvislosti s realizací projektu Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji (r.č.:CZ.10.02.01/00/23_017/0000190), podpořeného (financovaného) z Operačního programuSpravedlivá transformace, se na Vás obracíme...

Studie východisek změny pečovatelských služeb

V současné době probíhá zpracování analýzy s názvem „Studie východisek změny pečovatelských služeb“, která popisuje 3 základní oblasti: Analýzu obyvatelstva Ústeckého kraje a popis a očekávaný vývoj potencionálních skupin uživatelů pečovatelských...

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 23_017/0000190

Dne 13. 3. 2024 bylo Ministerstvem životního prostředí ČR vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 23_017/0000190 Žádosti o podporu z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 na realizaci projektu Digitalizace pečovatelských...

První vzdělávací setkání nižšího managementu

První vzdělávací setkání nižšího managementu pečovatelských služeb oblast JIH Ústeckého kraje (sociální pracovník, zástupce vedoucího apod.) proběhne 15. 3. 2024 od 9,00 v DpS v Žatci na adrese: Šafaříkova 852. Domov pro seniory a Pečovatelská...

První vzdělávací setkání vyššího managementu

První vzdělávací setkání vyššího managementu pečovatelských služeb oblast JIH Ústeckého kraje (vedoucí PS, manager kvality, vedoucí PSS apod.) proběhne 5. 3. 2024 od 9. 00 hodin v DpS v Žatci na adrese: Šafaříkova 852. Domov pro seniory...