Projekt Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji

(registrační číslo projektu: CZ.10.02.01/00/23_017/0000190)

Projekt Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji navazuje na dlouhodobé úsilí kraje o rozvoj a zkvalitnění této klíčové sociální služby. Pečovatelské služby jsou pilířem systému sociální péče v kraji a umožňují seniorům, osobám se zdravotním postižením a dalším cílovým skupinám setrvat v domácím prostředí. Proto kraj usiluje o jejich transformaci a navyšování kapacit. Projekt digitalizace je součástí této strategie a má za cíl zefektivnit fungování pečovatelských služeb, zvýšit kvalitu poskytované péče a umožnit lidem co nejdéle zůstat ve svých domovech.

Ilustrace spojení.

Zlepšení kvality a dostupnosti péče na jeden klik

Jedním z hlavních cílů projektu je zavést nové technologie
ve všech pečovatelských službách zařazených do krajské sítě. Nový software pro pečovatelské služby umožní pečovatelkám snadnější zaznamenávání úkonů přímo v terénu, což zvýší efektivitu a úsporu času. Komunikace s rodinnými příslušníky klientů bude také vylepšena. Projekt zahrnuje také pořízení moderních pomůcek pro domácí péči a rozšíření center pro praktický nácvik péče v regionu.

Co je v projektu nového?

0

integrovaných výcvikových center

0

pečovatelských služeb

více než 0

pečovatelek a poečovatelů

více než 0

klientů

přes 0

rodinných příslušníků

Operační program Spravedlivá transformace (OPST) je v období 2021–2027 zcela novým programem zaměřeným na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech. V České republice se týká Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Cílem podpory je umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace, která je zaměřena na dosažení cílů Unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství Unie do roku 2050.

Projekt Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji, registrační číslo CZ.10.02.01/00/23_017/0000190, je spolufinancován z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Kalendář akcí

Červen 2024

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30