Projekt Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji

(registrační číslo projektu: CZ.10.02.01/00/23_017/0000190)

Projekt Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji navazuje na dlouhodobé úsilí kraje o rozvoj a zkvalitnění této klíčové sociální služby. Pečovatelské služby jsou pilířem systému sociální péče v kraji a umožňují seniorům, osobám se zdravotním postižením a dalším cílovým skupinám setrvat v domácím prostředí. Proto kraj usiluje o jejich transformaci a navyšování kapacit. Projekt digitalizace je součástí této strategie a má za cíl zefektivnit fungování pečovatelských služeb, zvýšit kvalitu poskytované péče a umožnit lidem co nejdéle zůstat ve svých domovech.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu a dostupnost péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Ústeckém kraji. Proto bude vytvořen nový software pro pečovatelské služby, který usnadní práci pečovatelek přímo v terénu. Díky mobilní aplikaci budou moci zaznamenávat provedené úkony přímo v domácnostech klientů. To ušetří čas a zvýší efektivitu služeb.

Nově vyvinutý software také zajistí lepší komunikaci s rodinnými příslušníky klientů. Ti budou mít přehled o poskytnuté péči a pomoci. Spolupráce pečovatelských služeb a neformálních pečujících tak bude mnohem snazší a povede k zlepšení sdílené péče.

Kromě softwaru budou pořízeny i moderní pomůcky pro domácí péči, jako jsou bezpečnostní a monitorovací systémy. Díky nim budou moci senioři déle zůstat ve svém domácím prostředí. Díky projektu budou také rozšířena centra pro praktický nácvik péče ve všech okresech Ústeckého kraje.

Cílem je zavést nové technologie ve všech pečovatelských službách zařazených do krajské sítě. Dané přispěje k dokončení transformace a zvýšení kvality. Dlouhodobě tak bude vyřešen nedostatek kapacit pobytových zařízení. Většina seniorů totiž upřednostňuje setrvání v domácím prostředí, což nové technologie umožní. Projekt tak přispěje k lepšímu životu seniorů v Ústeckém kraji.

Projekt má i významné ekonomické přínosy. Díky digitalizaci a efektivnějšímu plánování péče mohou pečovatelské služby ušetřit až 20 % nákladů, což při ročním rozpočtu 39 zapojených služeb v řádech milionů korun ročně představuje podstatnou úsporu. Tato úspora může být investována do zvýšení kapacit služeb a pomoci více klientům. Digitalizace také výrazně usnadní administrativu a kontrolu kvality péče. Dlouhodobě projekt pomůže omezit růst nákladů na ústavní péči díky podpoře péče v domácnostech klientů.

Novinky:

Operační program Spravedlivá transformace (OPST) je v období 2021–2027 zcela novým programem zaměřeným na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech. V České republice se týká Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Cílem podpory je umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace, která je zaměřena na dosažení cílů Unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství Unie do roku 2050.

Projekt digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji, registrační číslo CZ.10.02.01/00/23_017/0000190, je spolufinancován z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Kalendář akcí

Červen 2024

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ČR

Ústecký kraj

strategie

integrovaných výcvikových center

pečovatelských služeb

pečovatelek

klientů

rodinných příslušníků